Alcoi ultima la sol·licitud per a convertir a Cotes Baixes en àrea industrial avançada

Es pretén que siga un exemple perquè la resta d'àrees industrials alcoianes també completen el procés

lunes, 3 de agosto de 2020

El Polígon Industrial Cotes Baixes, convertit en Entitat de Gestió i Modernització (EGM) des de 2018 gràcies a la iniciativa de FEDAC i la col·laboració de la Cámara de Comercio de Alcoy, està ultimant amb l'Ajuntament d'Alcoi el conveni de col·laboració, document imprescindible per a poder sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració com a àrea industrial avançada. Està previst que el conveni passe, per a la seua aprovació, pel ple municipal en els pròxims mesos i després també s'aprove per l'EGM Cotes Baixes, tots dos requisits previs a la sol·licitud a la Generalitat de la declaració d'àrea industrial avançada.

Un altre dels requisits per a demanar l'àrea industrial avançada és la realització d'un diagnòstic previ que analitze el compliment dels requisits que indica la llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Un estudi realitzat per part de l'Ajuntament d'Alcoi que va detectar les necessitats que tenien els polígons alcoians, necessitats que s'han anat solucionant i millorant a través de les diferents obres realitzades als últims anys, tant amb fons propis com amb subvencions de  l'IVACE i que han suposat una inversió global de més de 4.300.000 euros en les àrees industrials de la ciutat. 

Aquesta iniciativa de demanar la declaració de Cotes Baixes com a àrea industrial avançada suposaria que el polígon alcoià fora una de les primeres àrees d'aquest tipus en la Comunitat Valenciana. Altres avantatges són la possibilitat d'ajudes públiques i bonificacions fiscals,  millores en les infraestructures que poden arribar des de diferents administracions o una major visibilitat d'aquestes zones per atraure noves empreses.

L'alcalde, Toni Francés, destaca l'intens treball realitzat a les àrees industrials i la importància de la seua modernització: "Comptar amb unes àrees industrials modernes i atractives és imprescindible per a seguir sent una ciutat industrial important. Les inversions realitzades als últims anys amb més de 4.300.000 euros, i que han arribat a totes les àrees industrials de la ciutat en situen en un bon lloc de partida per a poder demanar que Cotes Baixes siga àrea industrial avançada, i el seu exemple es seguisca per part de la resta d'àrees industrials de la ciutat". Francés també ha destacat  "l'incansable treball per part de FEDAC, la Cámara de Comercio i els empresaris I empresàries alcoianes per a impulsar aquesta iniciativa, un fet que ens posicionarà per a ser una de les primeres ciutats valencianes que tinga una àrea industrial avançada, fent d'Alcoi un referent industrial en la Comunitat Valenciana".

Per la seua part, el president de FEDAC, Natxo Gómez, s’ha mostrat molt satisfet per l’estat tant avançat d’este procés “que va a beneficiar a totes les empreses d’Alcoi, perquè la idea és que la resta d’àrees industrials inicien i concreten aquest procés. Hem treballat molt dur de la mà de la Cámara de Comercio i l’Ajuntamet per tindre tot enllestit i ser dels primers en aconseguir aquesta catalogació. No pel fet de ser primers sino per no quedar darrere”.

Gómez ha agraït l’Associació que gestiona el polígon de Cotes Baixes el seu incansable i efectiu treball per a treballar per les seues empreses perquè tinguen més serveis i comoditats. Un polígon que pot ser convertir-se en un pol d’atracció per a noves empreses”.

L'avantatge amb què partia Cotes Baixes respecte a altres àrees industrials alcoianes era que ja estava constituïda com a Entitat de Gestió i Modernització (EGM) des dels anys 80 pel que serà el primer polígon de la ciutat en demanar la distinció com a àrea industrial avançada, no obstant això, la intenció tant de FEDAC, Cámara de Comercio de Alcoy com de l'Ajuntament és que aquesta primera declaració siga un exemple a seguir per la resta de polígons industrials, amb la intenció que totes les àrees industrials puguen comptar amb aquesta distinció, situant la ciutat com un referent industrial en la Comunitat Valenciana.

La llei autonòmica d'àrees industrials aprovada en juny de 2018 pretén millorar la gestió, dels polígons a través de figures jurídiques, i facilitar la modernització i la promoció de les àrees industrials. La intenció és que aquestes zones compten amb les infraestructures i serveis necessaris així com fomentar la implicació municipal i la col·laboració pública-privada. Les àrees industrials es classifiquen en aquesta nova llei atenent a les seues dotacions i als serveis que ofereixen en: bàsica, consolidada, avançada, enclavament tecnològic, reconeixement com a municipi industrial estratègic o municipi logístic estratègic.

Comparte esta noticia